Normentor AS


Normentor AS er et lite uavhengig rådgivningsfirma beliggende i Oslo.

Selskapet ble etablert i 1969. Oppdragene ligger innen bedriftsledelse, strategi, bedriftsutvikling, omstilling, management for hire, lederrekruttering, samt styredeltakelse.

Kunder:
Normentor arbeider med firmaer fra 10 til 750 ansatte.

Bransjer:
Normentor har bred erfaring fra oppdrag og styreverv innen industri, handel, bilimport, servicevirksomhet, eiendom og finans.

Resultater:
Normentor kan dokumentere at kundene har oppnådd gode resultater gjennom oppdragene. I mange av selskapene der Normentor har hatt rådgivningsoppdrag, har Normentors representant etter oppdragets slutt blitt valgt inn i styret.

Hva gjør Normentor AS Kontakt Normentor AS