Normentor AS

Hva gjør Normentor

Normentor benytter sin kompetanse og erfaring tilpasset den enkelte oppdragsgiver og den aktuelle problemstilling.
Selskapet besitter også gode og tidsbesparende verktøy som lett kan tilpasses det aktuelle behov.

Vi tilbyr bl.a. følgende tjenester:

Strategi og bedriftsutvikling.
-           Strategiske analyser. SWOT-analyser.
-           Utarbeidelse av forretnings- og strategiplaner.
-           Kjøp og salg av virksomhet.
-           Selgers og kjøpers Due Diligence.
-           Omstrukturering. Omstilling.                    
-           Finansiering.

Ledelse og organisasjon.
-           Management for hire.
-           Rekruttering av ledere.
-           Organisasjonsanalyser og –endringer.
-           Samtalepartner for toppledelsen.
-           Prosjektledelse.
-           Implementering av forretnings- og strategiplaner.
           

Styredeltakelse.

Hvem er Normentor AS Kontakt Normentor AS